sekretess policy

 

Alla personliga uppgifter raderas inom 30 dagar men det gäller inte företag!  

Lambing´s Kroppsvax

Tel/SMS: 070-438 33 08 • Adress: Rapsvägen 103, 232 38 ARLÖV • E-post: info@kroppsvax.se

Plusgiro 889395-0  eller Bankgiro 5273-9711